Vaaliteemani Kunnallisvaaleissa 2021

YHDENVERTAISEMMAT: PALVELUT, KOULUTUS JA LIIKKUMINEN

Kaipaan lisää monipuolisuutta ja yhdenvertaisuutta päätöksentekoon. Kaupunkilaisilla on erilaisia lähtökohtia ja taustoja, joiden pohjalta yhteisiä päätöksiä pitää tehdä mahdollisimman monipuolisesti. Kaikki on huomioitava niin tasavertaisesti kuin mahdollista. Tähän tarvitaan päätöksentekijöiltä näkemystä.

Yhdenvertaiset oikeudet kuuluvat kaikille turkulaisille. Kaikilla asukkailla pitää olla mahdollisuus ja oikeus tasavertaisesti palveluihin, koulutukseen ja liikkumiseen.

Olemme kaikki yhtä tärkeitä kaupungillemme. Yhdenvertaisuuden pitää näkyä myös turkulaisissa palveluissa ja infrastruktuurissa.

Nuorten ja opiskelijoiden äänen on oltava vahvasti kuuluvilla kunnallispolitiikassa. Nuoret ovat tulevaisuus.